Our History

UIMEX has been establishment since the 2004.

The UIMEX (United Imports & Exports) and Vietnam Trade Center in USA, its brands are made up of hundreds of past traders. They were all different – large and small, city and province, traditional and innovative – and grew to serve the import/export needs for businesses all over between Vietnam and the United States of America. Each one has left its mark on our identity today.

Năm 2002, ông Calvin P. Tran về Hà Nội, Việt Nam dạy môn Quản trị Kinh doanh tại trường Đại học Dân lập Quản lý và Kinh doanh Hà Nội, nay là Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Tại Việt Nam lúc bấy giờ, ông nhận thấy "đầu vào" (đầu tư nước ngoài) rất tốt, nhưng "đầu ra" (xuất khẩu hàng hóa) thì rất yếu, không muốn nói là bế tắt. Chính phủ và doanh nhân loay hoay không biết lối đi... Ông luôn suy nghĩ là phải làm thế nào để giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu được và nhất là xuất qua thị trường Hoa kỳ. Nhưng, ông nhận thấy rằng sản phẩm của người Việt Nam khó mà đáp ứng được những yêu cầu của doanh nghiệp cùng những luật định nhập khẩu khắc khe của nước Mỹ. Vậy trước khi xuất khẩu, doanh nghiệp Việt Nam cần phải có hàng mẫu tại Mỹ để khách hàng xem, thay vì họ phải về tận Việt Nam tìm nguồn hàng...

Thế là vào tháng 05/2004 ông tìm đến Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Thương mại, nay là Bộ Công thương) gặp Cục trưởng Ngô Văn Thoan để trình bày suy nghĩ của mình. Đó là thành lập Vietnam Trade Center tại Long Beach, California, đồng thời đề nghị Cục hỗ trợ ông bằng cách cung cấp danh sách những công ty xuất khẩu tại Việt Nam... và, ngày 16/11/2004 UIMEX và Vietnam Trade Center ra đời tại Hoa kỳ.